Добре дошли!

Регионална здравна инспекция (РЗИ) Кюстендил осъществява  държавната здравна политика на територията на област Кюстендил.Тя е юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министъра на Здравеопазването, със седалище град Кюстендил.

Ръководство: Директор: Д-р Златко Величков

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ НА РЗИ-КЮСТЕНДИЛ
Адрес:
2500, гр. Кюстендил, кв. “Румена Войвода”, ул. „Тинтява”
ЕИК: 176031298
IBAN: BG08STSA93003100761601
Банка: ДСК ЕАД, BIC: STSABGSF

Устройствен правилник на Регионалните здравни инспекции – публикувано на 09.04.2019г., актуализиран на 14.06.2022г.

Стратегически цели на РЗИ

Защита на личните данни

                 Каква информация може да намерите на нашия сайт?

                 Тук може да се запознаете с:

  • предоставяните от нас административни услги;
  • използваните нормативни актове;
  • да изтеглите необходимите образци на документи, бланки и формуляри;
  • да се запознавате ежеседмично и ежемесечно с бюлетини в различни направления;
  • да получавате актуална информация от сферата на здравеопазването;