Регистри

1. Регистър на обектите с обществено предназначение към 02.03.2023г.

2. Регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите към 24.02.2023г.

3. Регистър на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве към 24.02.2023;

4. Регистър на дрогериите в област Кюстендил към 07.02.2023г.

5. Регистър по Наредба №5 на издадените разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицинска помощ и снабдяването им с лекарствени продукти на територията на област Кюстендил към 24.02.2023г.