Регистри

1. Регистър на обектите с обществено предназначение към 21.02.2024г.

2. Регистър на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве към 24.02.2023;

3. Регистър на дрогериите в област Кюстендил към 24.08.2023г.

4. Регистър по Наредба №5 на издадените разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицинска помощ и снабдяването им с лекарствени продукти на територията на област Кюстендил към 24.02.2023г.

Регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите на територията на област Кюстендил, воден от ИАМН