Функции


       Регионалната  здравна инспекция (РЗИ) – Кюстендил осъществява провеждането на държавната политика по опазване на общественото здраве и държавния здравен контрол на територията на област Кюстендил, в която са включени 9 общини-Кюстендил, Невестино, Трекляно, Бобошево, Бобов дол, Дупница, Кочериново, Рила и Сапарева баня;

      Регионална здравна инспекция Кюстендил е структурирана в ръководство, обща и специализирана администрация.

Директор

Главен секретар Заместник директор

Специализирана администрация : Дирекция “Надзор на заразните болести” ; Дирекция “Обществено здраве” ; Дирекция “Медицински дейности”

Обща администрация: Дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”