Годишна информация за получени сигнали за корупция 2019г.

1.През 2019 г. няма получени сигнали за корупционни прояви по отоншение на служители на РЗИ-Кюстендил.

2.През 2019 г. е получен един сигнал за конфликт на интереси по отношение на служител на РЗИ-Кюстендил.

Резултат: След извършена проверка, е достигнато до правния извод, че не се установява конфликт на интереси спрямо конкретния служител. Окръжна прокуратура-Кюстендил прекратява преписка №849/2019 г., с оглед липсата на основания за извършване на действия по реда на административно-съдебния надзор.