Коронавирус – информация за граждани и медицински работници

ВАЖНО!

СПИСЪК НА РЕГИОНАЛНИ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ И ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВАКСИНИ СРЕЩУ
COVID-19 ПРИ ВЪЗРАСТНИ И ДЕЦА НА И НАД 12 ГОДИНИ В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ:

1. Общопрактикуващите лекари

2. РЗИ Кюстендил – Имунизационен кабинет гр. Кюстендил,  кв „Румена Войвода”, ул. „Тинтява”, тел.078/558209

Кабинетът ще работи от понеделник до петък  от 10:00ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 14:30ч. без предварително записване по телефона.

3. РЗИ Кюстендил – Имунизационен кабинет гр. Дупница, ул. „Велико Търново”  №1, тел. 0885116130

Кабинетът ще работи от понеделник до петък  от 14:00 до 15:00 часа, без предварително записване по телефона.

4. Имунизации на деца на възраст 5 – 11 години

МБАЛ “Д-Р Никола Василиев” АД гр. Кюстендил площад „17-Януари“ 1 в приемно – консултативен кабинет към детско отделение. Ваксинациите ще се извършват  с предварително записване на тел: 0898590574. Работно време: от понеделник до петък  от 11:00ч – до 12:00ч.

5. Имунизации на деца на възраст от 6месеца  – 5 години

МБАЛ “Д-Р Никола Василиев” АД гр. Кюстендил площад „17-Януари“ 1 в приемно – консултативен кабинет към детско отделение. Ваксинациите ще се извършват  с предварително записване на тел: 0898590574. Работно време: от понеделник до петък  от 11:00ч – до 12:00ч.


Информирам Ви, че считано от 27.09.2023 г. в страната стартира прилагането на вариантна ваксина срещу COVID-19 – Comirnaty Omicron XBB.1.5.

Пълната информация относно лекарствения продукт е налична в Кратката характеристика на продукта.

Comirnaty-Blue-TS-10mcg-Omicron-XBB.1.5-SmPC-Bulgaria-2023-08-31.pdf

Co Comirnaty-Maroon-TS-3mcg-Omicron-XBB.1.5-SmPC-Bulgaria-2023-08-31.pdfmirnaty-Grey-TS-30mcg-Omicron-XBB.1.5-SmPC-Bulgaria-2023-08-31.pdf

Comirnaty-Orange-TS-10mcg-Omicron-XBB.1.5-SmPC-Bulgaria-2023-08-31.pdf

Информация за провеждане на  първична имунизация и бустер доза срещу COVID-19.

Министерството на здравеопазването одобри препоръките на Експертния съвет по надзор на имунопрофилактиката относно прилагането на ваксини срещу COVID-19 за първична имунизация и за бустерна доза:

ü  За първична ваксинация се прилагат иРНК ваксини Comirnaty или Spikevax срещу оригиналния вариант на SARS-CоV-2 или векторната ваксина на Janssen (JCOVDEN).

ü  За бустерна доза се прилага адаптирана иРНК ваксина Comirnaty Original/Omicron BA.1 или Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1.

ü  Адаптираните ваксини се поставят при лица на възраст на и над 12 г. най-рано 3 месеца след завършен първичен курс на ваксинация или след поставен бустер.

ü  Бустерна доза от адаптирана иРНК ваксина е силно препоръчителна за следните категории лица на и над 12 г., които са получили поне първична имунизация (завършен ваксинационен курс), без значение от вида на приложената ваксина срещу COVID-19:

·         Имунокомпрометирани;

·         Трансплантирани пациенти, получаващи имуносупресивна терапия;

·         Пациенти на хронична диализа;

·         Пациенти с онкохематологични заболявания;

·         Потребители и персонал в социални заведения, осигуряващи дългосрочна грижа за възрастни хора;

·         Медицински специалисти, ангажирани с лечението на пациенти с COVID-19;

·         Възрастни хора на и над 65 г.;

·         Лица над 12-годишна възраст, които са получили последната си доза ваксина срещу COVID-19 (независимо дали за завършване на първична имунизация или бустерна доза) преди повече от 6 месеца.

Становището на Експертния съвет е във връзка със съвместното изявление на Европейската агенция по лекарствата и Европейския център по превенция и контрол на заболяванията относно възможността за прилагане на бустерна доза от адаптирана иРНК ваксина срещу COVID-19.

От днес бустерна доза от адаптираната иРНК ваксина на Pfizer/BioNTech може да бъде поставена в имунизационните кабинети на РЗИ  и при общопрактикуващите лекари. Всички РЗИ вече са снабдени с достатъчни количества от адапатираната ваксина на Pfizer/BioNTech, като в момента тече снабдяването на общопрактикуващите лекари.

Информация за COVID-19, ваксините и ваксинацията можете да намерите на сайта https://plusmen.bg/ и на фейсбук страницата „Плюс мен” – част от инициативата на Министерството на здравеопазването за популяризиране на ползите от ваксините и ваксинацията срещу COVID-19


ВАЖНО – НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ РАБОТНИЦИ:

Процедура за промяна на данни в националната здравно-информационна система модул е-Имунизация:


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИ:

На Вашето внимание!

Личните лекари могат да издават болничен лист за карантина на българските граждани, пристигащи у нас от държавите с високо разпространение на новия коронавирус – континентален Китай и Италия

Всички граждани, на които органите на държавния здравен контрол (регионалните здравни инспекции) са препоръчали карантина в домашни условия, могат да получат болничен лист за срока на карантината от общопрактикуващия си лекар. Това се отнася за гражданите, пристигащи у нас от континентален Китай и Италия и попълнили анкетна карта при влизане в страната.

За целта регионалните здравни инспекции ще предоставят информация за лицата, подлежащи на карантина, на общопрактикуващите лекари на територията на съответната административна област.

За издадения болничен лист следва лицата да уведомят своя работодател в нормативно установения двудневен срок. Болничният лист може да бъде получен от общопрактикуващия лекар и предоставен на работодателя след изтичането на карантината.

Министерството на здравеопазването напомня, че всички лица под карантина не трябва да напускат домовете си и при поява на грипоподобни симптоми (повишена телесна температура; кашлица; затруднено дишане, треска и т.н.) трябва да се свържат по телефон с общопрактикуващия си лекар, а ако нямат такъв – със съответната регионална здравна инспекция, откъдето ще получат указания според случая.

Министерството на здравеопазването препоръчва също така да се избягват всички пътувания до континентален Китай и Италия, както и до държави с високо разпространение на коронавирус COVID-19.

Отговорност на всеки български гражданин е да се отнася съвестно към своето здраве и здравето на околните. В този смисъл Министерството на здравеопазването апелира гражданите под карантина да я спазват стриктно.

Поставяне и сваляне на налични предпазни средства

Проверка за поставяне на предпазни средства

Информация за новия Коронавирус


ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ:


ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИЦИНСКИ РАБОТНИЦИ:

Разработени от СЗО видеоматериали за правилна употреба на ЛПС от медицинския персонал, въз основа на натрупания опит на страните с COVID-19.
Субтитрите могат да бъдат активирани, като кликнете върху бутона CC в долния десен ъгъл на видео екрана – от падащото меню, изберете българската опция.

Модул 1: Капков път / Предпазни мерки
Модул 2: Въздушен път / Предпазни мерки

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ РАБОТНИЦИ

Предоставяме Ви информация и насоки относно текущата епидемична ситуация на нов коронавирус (2019-nCoV), докладван за първи път на 31 декември в гр. Ухан, Китай.

Материалите са изготвени от експерти на Световна здравна организация и Центърът за превенция и контрол на заболяванията, Стокхолм с цел бързо разпространяване на научна информация за новия вирус, проследяване на неговото разпространение и вирулентност, както и за предоставяне на съвет на държавите и лицата относно мерките за опазване на личното и обществено здраве и превенция на разпространението на 2019-nCoV.

При поява на нова информация, материалите ще бъдат актуализирани.

1. Дефиниция за случай на 2019-nCoV

За нуждите на надзора на Европейско ниво, Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, Стокхолм и Регионалния офис на Световна здравна организация за Европа изискват държавите членки да докладват всеки вероятен и потвърден случай на 2019-nCoV чрез прилагане на световна дефиниция за случай в рамките на 24 часа от откриването му.

2. Препоръки за медицинския персонал във връзка с епидемичната ситуация от остър респираторен синдром, свързан с нов коронавирус

Предназначени са за медицински работници, полагащи грижи за пациенти с  2019-nCoV.

3. Временни насоки за превенция и контрол на инфекциите при медицинско обслужване на пациент със съмнение за инфекция с 2019-nCoV

Това ръководство е предназначено за медицински работници и ръководители по здравни грижи и екипи за контрол на инфекциите, както и за здравните власти на национално и регионално ниво.

Насоките са адаптирани от Насоките на Световна здравна организация за превенция и контрол при здравно обслужване на вероятни и потвърдени случаи на инфекции с Близкоизточен респираторен синдром (MERS-CoV), въз основа на текущите данни за ситуацията в Китай и на други страни с опит в проучването на случаи  с тежък остър респираторен синдром (SARS) -CoV и MERS-CoV. 

4. Лабораторни изследвания за 2019-nCoV при съмнение за инфекция при хора

Целта на този документ е да даде временни насоки на лабораториите и заинтересованите страни, участващи в лабораторното изследване на пациенти, които отговарят на определението за съмнения за инфекция с  2019-nCoV.

5. Насоки на Европейския център по превенция и контрол на заболяванията, Стокхолм за наблюдение при лица, които са имали контакт със случай на 2019-nCoV

Документът цели да даде насоки на здравните власти в Европейския съюз относно управлението на лица, които са имали контакт с 2019-nCoV и е предназначен за специалисти по обществено здраве и медицински работници.