Коронавирус – информация за граждани и медицински работници

ВАЖНО – НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ РАБОТНИЦИ:

Процедура за промяна на данни в националната здравно-информационна система модул е-Имунизация:


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИ:

На Вашето внимание!

Личните лекари могат да издават болничен лист за карантина на българските граждани, пристигащи у нас от държавите с високо разпространение на новия коронавирус – континентален Китай и Италия

Всички граждани, на които органите на държавния здравен контрол (регионалните здравни инспекции) са препоръчали карантина в домашни условия, могат да получат болничен лист за срока на карантината от общопрактикуващия си лекар. Това се отнася за гражданите, пристигащи у нас от континентален Китай и Италия и попълнили анкетна карта при влизане в страната.

За целта регионалните здравни инспекции ще предоставят информация за лицата, подлежащи на карантина, на общопрактикуващите лекари на територията на съответната административна област.

За издадения болничен лист следва лицата да уведомят своя работодател в нормативно установения двудневен срок. Болничният лист може да бъде получен от общопрактикуващия лекар и предоставен на работодателя след изтичането на карантината.

Министерството на здравеопазването напомня, че всички лица под карантина не трябва да напускат домовете си и при поява на грипоподобни симптоми (повишена телесна температура; кашлица; затруднено дишане, треска и т.н.) трябва да се свържат по телефон с общопрактикуващия си лекар, а ако нямат такъв – със съответната регионална здравна инспекция, откъдето ще получат указания според случая.

Министерството на здравеопазването препоръчва също така да се избягват всички пътувания до континентален Китай и Италия, както и до държави с високо разпространение на коронавирус COVID-19.

Отговорност на всеки български гражданин е да се отнася съвестно към своето здраве и здравето на околните. В този смисъл Министерството на здравеопазването апелира гражданите под карантина да я спазват стриктно.

Поставяне и сваляне на налични предпазни средства

Проверка за поставяне на предпазни средства

Информация за новия Коронавирус


ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ:


ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИЦИНСКИ РАБОТНИЦИ:

Разработени от СЗО видеоматериали за правилна употреба на ЛПС от медицинския персонал, въз основа на натрупания опит на страните с COVID-19.
Субтитрите могат да бъдат активирани, като кликнете върху бутона CC в долния десен ъгъл на видео екрана – от падащото меню, изберете българската опция.

Модул 1: Капков път / Предпазни мерки
Модул 2: Въздушен път / Предпазни мерки

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ РАБОТНИЦИ

Предоставяме Ви информация и насоки относно текущата епидемична ситуация на нов коронавирус (2019-nCoV), докладван за първи път на 31 декември в гр. Ухан, Китай.

Материалите са изготвени от експерти на Световна здравна организация и Центърът за превенция и контрол на заболяванията, Стокхолм с цел бързо разпространяване на научна информация за новия вирус, проследяване на неговото разпространение и вирулентност, както и за предоставяне на съвет на държавите и лицата относно мерките за опазване на личното и обществено здраве и превенция на разпространението на 2019-nCoV.

При поява на нова информация, материалите ще бъдат актуализирани.

1. Дефиниция за случай на 2019-nCoV

За нуждите на надзора на Европейско ниво, Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, Стокхолм и Регионалния офис на Световна здравна организация за Европа изискват държавите членки да докладват всеки вероятен и потвърден случай на 2019-nCoV чрез прилагане на световна дефиниция за случай в рамките на 24 часа от откриването му.

2. Препоръки за медицинския персонал във връзка с епидемичната ситуация от остър респираторен синдром, свързан с нов коронавирус

Предназначени са за медицински работници, полагащи грижи за пациенти с  2019-nCoV.

3. Временни насоки за превенция и контрол на инфекциите при медицинско обслужване на пациент със съмнение за инфекция с 2019-nCoV

Това ръководство е предназначено за медицински работници и ръководители по здравни грижи и екипи за контрол на инфекциите, както и за здравните власти на национално и регионално ниво.

Насоките са адаптирани от Насоките на Световна здравна организация за превенция и контрол при здравно обслужване на вероятни и потвърдени случаи на инфекции с Близкоизточен респираторен синдром (MERS-CoV), въз основа на текущите данни за ситуацията в Китай и на други страни с опит в проучването на случаи  с тежък остър респираторен синдром (SARS) -CoV и MERS-CoV. 

4. Лабораторни изследвания за 2019-nCoV при съмнение за инфекция при хора

Целта на този документ е да даде временни насоки на лабораториите и заинтересованите страни, участващи в лабораторното изследване на пациенти, които отговарят на определението за съмнения за инфекция с  2019-nCoV.

5. Насоки на Европейския център по превенция и контрол на заболяванията, Стокхолм за наблюдение при лица, които са имали контакт със случай на 2019-nCoV

Документът цели да даде насоки на здравните власти в Европейския съюз относно управлението на лица, които са имали контакт с 2019-nCoV и е предназначен за специалисти по обществено здраве и медицински работници.