Списък на служителите подали декларации по чл.35, т.1 и т.3 от ЗПКИОНПИ

ИменаДекларации
1Райничка СтояноваДекларации

Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужвне“

ИменаДекларации
1Елена СтояноваДекларации
2Гергана СимеоноваДекларации 
3Димтър ВелиновДекларации 
4Милена ДесподоваДекларации 
5Людмила БорисоваДекларации 
6Илия СтояновДекларации 
7Елица НиколоваДекларации 
8Ани МитинаДекларации 
9Каролина КукушеваДекларации 
10Борислав СтойковДекларация 
11Симеон СимеоновДекларация
12Славея ВелчеваДекларация
13Константин ПетровДекларация

Дирекция „Медицински дейности“

ИменаДекларации
1Д-р Галина Панкова Декларации
2Ели НиколоваДекларации 
3Маряна ЯнакиеваДекларации
Декларация 07.11.2018г. 
4Миглена Тенчева Декларации
5Десислава ЦветковаДекларация
6Спаска ЛазоваДекларации 
7Александрина ГеоргиеваДекларации 
8Д-р Анелия ГеоргиеваДекларации 
9Емела Ибраимова Декларации
10Светлана БожиловаДекларации 
11Георги СтояновДекларации 
12Румяна АневаДекларации 

Дирекция „Надзор на заразните болести“

ИменаДекларации
1Д-р Илиана КръстеваДекларации 
2Д-р Красимира ПанчеваДекларации 
3Д-р Динко Динев Декларации
4Д-р Райна СапаревскаДекларации 
5Д-р Силвия Кирова Декларации
6Илина ВълковаДекларации
Декларация 02.05.2019 
7Румяна ЦветковаДекларации
Отвод 
8Ели СтояноваДекларации 
9Иванка Шахънова Декларации
10Анелия Испиридонова Декларации
11Маргарита ДрагановаДекларации 
12Йорданка Ковачева Декларации
13Мария СтоицоваДекларации 
14Антоанета Василева Декларации

Дирекция „Общестевно здраве“

ИменаДекларации
1Д- р Любослава Георгиева Декларации

Отдел „Държавен здравен контрол“

ИменаДекларации
2Георги СтояновДекларации 
3Камелия ГеоргиеваДекларации 
4Радостин ГюровДекларации 
5Венцислав КарабаджаковДекларации 
6Кристина ЦветковаДекларации 
7Радослава ДичеваДекларации 
8Гергана Стоименова Декларации
9Елка БерковаДекларации 
10Елица Владимирова Декларация

Отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“

ИменаДекларации
11Хайда Паризова Декларации
12Радмила ВеселиноваДекларации 
13Ивона Раденкова Декларации
14Ива ХристоваДекларации 
15Севда Гогева Декларации

Отдел „Лабораторни изследания“

ИменаДекларации
16Даниела ИвановаДекларации 
17Йониня Панева Декларации
18Силвия Диманова Декларации
19Светлана ВладимироваДекларации 
20Аделина МановаДекларации 
21Соня Стоилова Декларации
22Людмила Васева Декларация