Доклад за дейностите по „Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2021-2030г.“ в област Кюстендил за второ полугодие на 2022г.

I.Спазване изискванията по договорите на лечебните заведения от област Кюстендил с МЗ в изпълнение на „Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2021 – 2030 г.”. На основание Писма на Министерство на здравеопазването с рег. № 16-00-104/30.11.2021 г. и 16-00-51/13.05.2022 г. комисия в състав: извърши проверка в „ МБАЛ Д-р Н. Василиев” АД гр. Кюстендил, „ МБАЛ Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница и „ МБАЛ Св. Иван Рилски-2003” OОД гр. Дупница Обхват на проверката: Отделение по неонатология на МБАЛ” Д-р Н. Василиев” АД гр. Кюстендил, Здравно-консултативен център…

Прочети още