Прилагане на бустерна доза с ваксина срещу COVID-19 с търговско наименование VidPrevtyn Beta

Информирам Ви, че на 12.01.2023 г. в страната е доставена ваксина срещу COVID-19 с търговско наименование VidPrevtyn Beta, производител – Sanofi Pasteur.

VidPrevtyn Beta е рекомбинантна ваксина, показана за бустер при възрастни, които преди това са получили иРНК или аденовирусна векторна ваксина срещу COVID-19. Ваксината се прилага интрамускулно като единична доза 0,5 ml поне 4 месеца след предишна ваксина срещу COVID-19.

Пълната информация относно лекарствения продукт е налична в Кратката характеристика на продукта.

https://www.bda.bg/images/stories/documents/Vaccines_Covid19/20230112/vidprevtyn-beta-epar-product-information_bg.pdf.

Ваксината ще се поставя в РЗИ – Кюстендил – Имунизационен кабинет гр. Кюстендил, кв. “Румена Войвода”, ул. Тинтява; тел за връзка 078558202