Полезни връзки

Единен информационен портал COVID-19

Административен регистър

 Национална програма за първична профилактика на РМШ

 Министерство на здравеопазването

РЗОК – Кюстендил

 Министерски съвет

 Български лекарски съюз

Български зъболекарски съюз(БЗС)

Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ)

 Национален център по заразни и паразитни болести

 Световна здравна организация

 Българска асоциация за закрила на пациентите

 Национална здравноосигурителна каса

 Национален статистически институт

 Национален осигурителен институт

 Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА)

 Национален център по наркомании (НЦН)

 Национален комитет по профилактика на СПИН и полово предавани болести

 Национален център по радиобиология и радиационна защита

Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ)

Комисия за защита на личните данни

Изпълнителна агенция “Медицински одит”

Българска Агенция по Безопасност на Храните (БАБХ)