Медицинска експертиза

Указания ЛКК

Списък на ЛКК за 2019 г. на лечебни заведения за болнична медицинска помощ в област Кюстендил, определени със заповед на директора на РЗИ-Кюстендил

Предложение промяна

Подаване на документи за ТЕЛК

Заявление – декларация (бланка)