За контакти

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ –  КЮСТЕНДИЛ

Адрес: град Кюстендил, кв.”Румена Войвода”,  улица “Тинтява”, телефон 078 558 201, факс 078 552 453; 

Регионална картотека на медицинската експертиза (РКМЕ): гр. Кюстендил, кв. “Румена Войвода”, ул. “Тинтява”, ет.1,телефон: 078 520 344

Град Дупница,  улица ” Велико Търново” №1 телефон  0701 50881

e-mail: [email protected]; [email protected]

Директор: Д-р Златко Величков – телефон: 078 558 201;

Главен секретар: Райничка Стоянова – телефон: 078 558 216; e-mail: [email protected]

Дирекция “Медицински дейности” – email: [email protected]:

Директор на дирекция: Д-р Динко Динев – телефон: 078 558 236; e-mail: [email protected]

 Дирекция “Обществено здраве” – e-mail: [email protected]
           Директор на дирекция: Д-р Любослава Георгиева-телефон: 078 558 222; e-mail: [email protected]

Отдел “Държавен здравен контрол” – e-mail: [email protected] и “Профилактика на болестите и промоция на здравето” – e-mail: [email protected]

           Началник на отдел: Георги Стоянов-телефон: 078 558 221;

Отдел “Лабораторни изследвания” – e-mail: [email protected]

           Началник на отдел: инж.Даниела Иванова-телефон: 078 558 223;
       

Дирекция “Надзор на заразните болести” e-mail: [email protected]

Директор на дирекция: Д-р Илиана Кръстева-телефон: 078 558 212; e-mail: [email protected]

Дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване” e-mail: [email protected]

Директор на дирекция: Гергана Сименова, телефон: 078 558 213;

Център за административно обслужване: 078 558 202;