Обявление на конкурс за длъжността "Младши експерт"

1.Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността "Младши експерт" в дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване", в Регионална здравна инспекция-Кюстендил, обявен със заповед №РД-11-289/20.10.2014г. на Директора на Регионална здравна инспекция Кюстендил.

 

2.Списък на недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността "Младши експерт" в дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване", в Регионална здравна инспекция-Кюстендил, обявен със заповед №РД-11-289/20.10.2014г. на Директора на Регионална здравна инспекция Кюстендил.

 

3.Списък на нормативна база за подготовка за конкурса за длъжност "Младши експерт" в дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване", в Регионална здравна инспекция-Кюстендил, обявен със заповед №РД-11-289/20.10.2014г. на Директора на Регионална здравна инспекция Кюстендил.