ОТНОШЕНИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ПЪЛНАТА ЗАБРАНА ЗА ТЮТЮНОПУШЕНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА

 

Във връзка с въведената пълна забрана за тютюнопушене в закритите обществени места от 1 юни 2012г., отдел “Профилактика на болестите и промоция на здравето” в РЗИ-Кюстендил проведе анкетно проучване от 15 октомври до 15 ноември 2012г. в градовете Кюстендил, Дупница и Рила.

Проучването е по повод 15 ноември – Международен ден без тютюнопушене и има за цел да установи отношението на гражданите в област Кюстендил към вече действащата забрана за тютюнопушене от половин година.

Всички пушачи са наясно, че пушенето е вредно за здравето. Но много от тях продължават да пушат дори и когато знаят, че този навик всъщност убива и никакви правила и закони не биха ги спрели.

Анкетата е проведена в заведения за развлечения, административни сгради, медицински служби и училища.

Проучването е проведено на случаен принцип сред 182 души. По пол по-голяма част от анкетираните са жени 73,6%, а мъжете са 26,4% или съотношението жени – мъже е около 3:1. Респондентите са от различни възрасти от 16 до 60 години и над 60 години, като най-много са във възрастта от 41 до 50 години (28%), а най-малко 3,8% са над 60 години. Различна е образователната степен на участниците в проучването, най-голяма е групата с висше образование 50,5%, със средно 43,4% и с основно образование 6,1%.

От всички анкетирани 35,2% са непушачи, като към тях са и тези които са пушили, но вече са ги отказали (6%).

Процентът на пушещите е 64,8%. От тях 47,8% са ежедневни пушачи и 17% са рядко пушещи.

Следват отговорите по отношение на броя на изпушваните цигари: до 10 цигари дневно пушат най-много от анкетираните 47,5%, този резултат е разбираем поради по-големият брой анкетирани жени. До 20 цигари дневно пушат 33%, като в тази група попадат равен брой мъже и жени. Над 20 цигари пушат 15,2%, повече са мъжете.

Отношението на анкетираните към законовите промени за забрана на тютюнопушенето на обществени места e следното: 45% подкрепят тази политика; 50% не  я подкрепят;  5% не се интересуват от темата.

По отношение на промяната в навиците на пушачите да посещават питейни заведения или да не посещават след въведената забрана отговорите са: 39,8% от анкетираните пушачи отговарят, че са намалили посещенията, 38% не са променили навиците си да посещават заведения и  пушат на вън, има и такива които не могат да преценят  дали има промяна след въвеждане на забраната 13,2%.

На същият въпрос зададен към непушачите отговорите са, че посещаемостта на питейните заведения при 37,5% от непушачите се е увеличила, навиците при 42,2% от непушачите остават непроменени, а 20,3% не могат да преценят.

Ще повлияе ли забраната за пушене на обществени места на пушачите - ученици, бременни и майки за намаляване на тютюнопушенето сред тези групи хора. Резултатът не е оптимистичен за сега. Само 27% смятат, че ще има положителен резултат, а 56,6% не вярват в ограничаване на тютюнопушенето сред ученици, бременни и майки, 15,4% от анкетираните не могат да преценят.

Причините, които биха накарали тютюнопушачите да се откажат от вредния си навик са няколко, най-много - 64,4%, са отговорили, че здравния проблем може да ги стресне и откаже от тютюнопушене, друга причина която може да повлияе на решението за отказване от тютюнопушене е повишаването на цената на цигарите - при 12,7% от анкетираните, неназована причина може да накара 2,5% пушачи да се откажат от навика си, но има една не малка група от анкетираните които нищо не би ги накарало да спрат да пушат - 17%.

На последният въпрос спазват ли тютюнопушачите забраната за пушене в закритите обществени места болшинството от анкетираните пушачи отговарят, че спазват забраната - 74,6%, но има такива които категорично не я спазват техния процент е 6,8. Друга част от анкетираните, която не е малка - не винаги спазват правилата - 18,6%.

Изводи

Близо 40% от пушачите са намалили посещенията си в питейни заведения, но за сметка на това се е увеличила посещаемостта на заведенията от непушачите с приблизителен на този процент, което е добре за собствениците на заведения. Не са променили навиците си да посещават кафенета и ресторанти 38% от пушачите.

Сред интервюираните над половината са скептично настроени, че забраната за пушене на обществени места ще повлияе на пушачите - ученици, бременни и майки за намаляване на тютюнопушенето сред тези групи хора. Такъв е резултатът и от проведеното проучване в областта преди две години.

Здравословният проблем стои на първо място като мотив за отказване от вредния навик в двете проучвания.

Увеличаването на цената на цигарите е втория мотив за отказ от тютюнопушене, който може да доведе пушачите до по-добра грижа за собственото им здраве. Има една част от тютюнопушачите, която нищо не би ги спряло да пушат, за съжаление тази част се е увеличила спрямо резултата от проучването преди две години.

Утвърждаването на здраве не е само отговорност на здравния сектор, то е нещо повече, процес свързан с даване на възможност за увеличаване контрола върху собственото здраве и неговото подобряване. В повечето от страните, въвели пълна забрана, се наблюдава намаляване на заболеваемостта от сърдечно-съдови заболявания, най-вече инфаркт на миокарда.

Проучванията на Световната здравна организация показват, че няма доказателства за негативно икономическо влияние в страните, където забраната за тютюнопушене в закрити обществени места е факт от няколко години, а и потребителите посещават увеселителните заведения не за пълните с дим зали, а за да се наслаждават на добрата атмосфера, музика, храна и напитки.