Отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ за постъпилите през 2019 г. в РЗИ -Кюстендил заявления за достъп до обществена информация

Отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ за постъпилите през 2018 г. в РЗИ -Кюстендил заявления за достъп до обществена информация

Отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ за постъпилите през 2017 г. в РЗИ -Кюстендил заявления за достъп до обществена информация 

Отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ за постъпилите през 2016 г. в РЗИ -Кюстендил заявления за достъп до обществена информация 

Отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ за постъпилите през 2015 г. в РЗИ -Кюстендил заявления за достъп до обществена информация 

Отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ за постъпилите през 2014 г. в РЗИ -Кюстендил заявления за достъп до обществена информация 

Отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ за постъпилите през 2013 г. в РЗИ -Кюстендил заявления за достъп до обществена информация