Няма неподадени в срок декларации по чл.35, т.1 и т.3 от ЗПКИОНПИ