Конкурс за длъжност "инспектор" в отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето", дирекция "Обществено здраве" - прием на документи до 26.01.2014г.

Списък на допуснатите кандидати за длъжност "инспектор" в отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето", дирекция "Обществено здраве"

Списък на недопуснатите кандидати за длъжност "инспектор" в отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето", дирекция "Обществено здраве"

Списък на основни нормативни документи в областта на държавния здравен контрол, във връзка с обявен конкурс за заемане на длъжността „инспектор” в отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето”, дирекция „Обществено здраве”със Заповед №РД-11-26/13.01.2014г. на директора на РЗИ - Кюстендил