1. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ НА ДИРЕКЦИЯ ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

 

2. СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ НА ДИРЕКЦИЯ ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ