Информация относно конкурса за длъжността "ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР", в дирекция "Медицински дейности":

1. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ

 

2. СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ