Списък на издадените актове от директора на РЗИ-Кюстендил, съгласно чл.15, ал.1, т.2 от ЗДОИ по години

Списък на издадените актове от директора на РЗИ-Кюстендил, съгласно чл.15, ал.1, т.2 от ЗДОИ през 2019г. Списък на издадените актове от директора на РЗИ-Кюстендил, съгласно чл.15, ал.1, т.2 от ЗДОИ през 2018г. Списък на издадените актове от директора на РЗИ-Кюстендил, съгласно чл.15, ал.1, т.2 от ЗДОИ през 2017г. Списък на издадените актове от директора на РЗИ-Кюстендил, съгласно чл.15, ал.1, т.2 от ЗДОИ през 2016г. Списък на издадените актове от директора на РЗИ-Кюстендил, съгласно чл.15, ал.1, т.2 от ЗДОИ през 2015г. Списък на издадените актове от директора на РЗИ-Кюстендил, съгласно чл.15, ал.1, т.2 от ЗДОИ през 2014г.