Възлагане на дейности за 2023 г., съгласно Раздел III „Реализиране на дейности, насочени към ранно откриване на водещи ХНБ“, т.2. „Онкологични заболявания“, т.2.1. “Злокачествени новообразувания на млечна жлеза“, т.2.1.3, 2.1.4. и 2.1.6. към Работна програма, Приложение №1 от Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г., приета с Решение №552/28.07.2021 г. на Министерския съвет (МС)

Прочети още

Възлагане на дейности за 2023 г. по приоритет „Здравеопазване” от Националния план за действие за периода 2022-2023 г., Цел.2: „Подобряване на достъпа до качествено здравеопазване на лица, намиращи се в ситуация на бедност и социална уязвимост“, мярка 2.4. „Провеждане на прегледи за социално значими заболявания с мобилни кабинети-флуорографи, ехографи и клинични лаборатории“ към Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (НСРБРПУР) 2021-2030 г, приета с Решение №278/05.05.2022 г. на Министерския съвет (МС)

Прочети още

Справка за качеството на питейната вода в област Кюстендил за 2020г.

01.01.2020г. – 31.01.2020г. Справка за качеството на питейната вода в област Кюстендил за 2019г. Справка за качеството на питейната вода в област Кюстендил за 2018г. Справка за качеството на питейната вода в област Кюстендил за 2017г. Информация за контрол на качеството на питейната вода в област Кюстендил към 26.04.2017

Прочети още

Годишна информация за получени сигнали за корупция 2020г.

ГОДИШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛУЧЕНИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – КЮСТЕНДИЛ 2020 г. През 2020 г. в Регионална здравна инспекция – Кюстендил, няма получени сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси, отнасящи се за служители на Инспекцията. Главен секретар на РЗИ-Кюстендил

Прочети още

Годишна информация за получени сигнали за корупция 2019г.

1.През 2019 г. няма получени сигнали за корупционни прояви по отоншение на служители на РЗИ-Кюстендил. 2.През 2019 г. е получен един сигнал за конфликт на интереси по отношение на служител на РЗИ-Кюстендил. Резултат: След извършена проверка, е достигнато до правния извод, че не се установява конфликт на интереси спрямо конкретния служител. Окръжна прокуратура-Кюстендил прекратява преписка №849/2019 г., с оглед липсата на основания за извършване на действия по реда на административно-съдебния надзор.

Прочети още

Седмична справка за заразните заболявания в област Кюстендил през 2019г.

23.12.2019г. – 29.12.2019г. 16.12.2019г. – 22.12.2019г. 09.12.2019г. – 15.12.2019г. 02.12.2019г. – 08.12.2019г. 25.11.2019г. – 01.12.2019г. 18.11.2019г. – 24.11.2019г. 11.11.2019г. – 17.11.2019г. 04.11.2019г. – 10.11.2019г. 28.10.2019г. – 03.11.2019г. 21.10.2019г. – 27.10.2019г. 14.10.2019г. – 20.10.2019г. 07.10.2019г. – 13.10.2019г. 30.09.2019г. – 06.10.2019г. 23.09.2019г. – 29.09.2019г. 16.09.2019г. – 22.09.2019г. 09.09.2019г. – 15.09.2019г. 02.09.2019г. – 08.09.2019г. 26.08.2019г. – 01.09.2019г. 19.08.2019г. – 25.08.2019г. 12.08.2019г. – 18.08.2019г. 05.08.2019г. – 11.08.2019г. 29.07.2019г. – 04.08.2019г. 22.07.2019г. – 28.07.2019г. 15.05.2019г. – 21.07.2019г. 08.07.2019г. – 14.07.2019г. 01.07.2019г. – 07.07.2019г. 24.06.2019г. – 30.06.2019г. 17.06.2019г. – 23.06.2019г. 10.06.2019г. – 16.06.2019г. 03.06.2019г. – 09.06.2019г.…

Прочети още