Епидемиологична обстановка в област Кюстендил по отношение на Ковид-19 към 20.11.2023г.

Новорегистрирани случаи-общо 4    Община Бобов дол      Община Бобошево      Община Дупница 1    Община Кочериново      Община Кюстендил 3    Община Невестино      Община Рила      Община Сапарева баня      Община Трекляно   14-дневна заболяемост %000 37.91 Починали-общо      Община Бобов дол      Община Бобошево      Община Дупница      Община Кочериново      Община Кюстендил      Община Невестино      Община Рила      Община Сапарева баня      Община Трекляно   14-дневна смъртност %000 0 Общо…

Прочети още

Възлагане на дейности за 2023 г., съгласно Раздел III „Реализиране на дейности, насочени към ранно откриване на водещи ХНБ“, т.2. „Онкологични заболявания“, т.2.1. “Злокачествени новообразувания на млечна жлеза“, т.2.1.3, 2.1.4. и 2.1.6. към Работна програма, Приложение №1 от Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г., приета с Решение №552/28.07.2021 г. на Министерския съвет (МС)

Прочети още

Възлагане на дейности за 2023 г. по приоритет „Здравеопазване” от Националния план за действие за периода 2022-2023 г., Цел.2: „Подобряване на достъпа до качествено здравеопазване на лица, намиращи се в ситуация на бедност и социална уязвимост“, мярка 2.4. „Провеждане на прегледи за социално значими заболявания с мобилни кабинети-флуорографи, ехографи и клинични лаборатории“ към Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (НСРБРПУР) 2021-2030 г, приета с Решение №278/05.05.2022 г. на Министерския съвет (МС)

Прочети още

Епидемиологична обстановка в област Кюстендил по отношение на Ковид-19 към 11.05.2023г.

Новорегистрирани случаи-общо 2    Община Бобов дол      Община Бобошево      Община Дупница 1    Община Кочериново      Община Кюстендил 1    Община Невестино      Община Рила      Община Сапарева баня      Община Трекляно   14-дневна заболяемост %000 60.83 Починали-общо      Община Бобов дол      Община Бобошево      Община Дупница      Община Кочериново      Община Кюстендил      Община Невестино      Община Рила      Община Сапарева баня      Община Трекляно   14-дневна смъртност %000 1.76 Общо…

Прочети още

Епидемиологична обстановка в област Кюстендил по отношение на Ковид-19 към 20.1.2022г.

Новорегистрирани случаи-общо 159    Община Бобов дол 9    Община Бобошево 2    Община Дупница 35    Община Кочериново 7    Община Кюстендил 87    Община Невестино 3    Община Рила 3    Община Сапарева баня 12    Община Трекляно 1 14-дневна заболяемост %000 1260.52 Починали-общо 1    Община Бобов дол      Община Бобошево      Община Дупница      Община Кочериново      Община Кюстендил 1    Община Невестино      Община Рила      Община Сапарева баня      Община Трекляно   14-дневна смъртност %000 18.86 Общо…

Прочети още

Справка за качеството на питейната вода в област Кюстендил за 2020г.

01.01.2020г. – 31.01.2020г. Справка за качеството на питейната вода в област Кюстендил за 2019г. Справка за качеството на питейната вода в област Кюстендил за 2018г. Справка за качеството на питейната вода в област Кюстендил за 2017г. Информация за контрол на качеството на питейната вода в област Кюстендил към 26.04.2017

Прочети още

Годишна информация за получени сигнали за корупция 2020г.

ГОДИШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛУЧЕНИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – КЮСТЕНДИЛ 2020 г. През 2020 г. в Регионална здравна инспекция – Кюстендил, няма получени сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси, отнасящи се за служители на Инспекцията. Главен секретар на РЗИ-Кюстендил

Прочети още