ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯ „СЕДМИЦА НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ“ ЗА ТУБЕРКУЛОЗА

Ранното откриване на туберкулозата и започване на своевременно лечение в дългосрочен план води до намаляване на случаите от туберкулоза.

Във връзка с изпълнението на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Пневмо-фтизиатрично отделение на МБАЛ „Д-р Никола Василиев“ АД гр.Кюстендил ще се проведе „Седмица на отворените врати“ за туберкулоза в периода 04 – 08 декември 2023 г. в часовия диапазон от 11.00 до 15.00 часа.

През периода на „Седмица на отворените врати“ ще се извърши: 1) скрининг на риска за туберкулоза чрез анкета; 2) консултации; 3) на съмнителните за туберкулоза лица – прегледи и допълнителни изследвания.