Международен ден без тютюнопушене 16.11.2023г.

За поредна година Министерството на здравеопазването отбелязва Международния ден без тютюнопушене с редица прояви в страната срещу тютюневата зависимост и за мотивация на активните пушачи за отказване от нея.

По традиция денят се отбелязва всеки трети четвъртък на месец ноември, който през 2023 г. е на 16 ноември. Историята за отбелязване на Международния ден без тютюнопушене започва от 1971 година, в град Рандолф, САЩ американецът Артър Р. Мълейни убедил своите съграждани да спрат да пушат поне за един ден. По този начин те спестили средствата, изразходвани за ежедневната им нужда от цигари, и с тях основали фонд към местното училище за отпускане на стипендии. Към средата на 70-те години на миналия век идеята на А. Мълейни придобила голяма популярност в САЩ, в резултат на което през 1977 година Американската общност за борба с рака (ACS) обявява всеки трети четвъртък от месец ноември за ден против тютюнопушенето.

             По настоящем този ден се отбелязва в много държави по света и се чества официално и от Международния съюз за борба с рака (UICC).

             В България, 34,5 % от населението на възраст над 20 г. са ежедневни пушачи (по предварителни данни от проведеното през 2020 г. Национално проучване на факторите на риска за здравето на НЦОЗА), а тютюнопушенето, като рисков фактор за здравето води до сърдечносъдови, ракови, белодробни, мозъчни и други тежки заболявания.

             По данни получени през 2020 г. остава проблемът с тютюнопушенето сред подрастващите продължава да е актуален. Резултатите от изследването показват, че 26.3% от анкетираните са правили опити да пушат цигари, с незначителен превес на момичетата (26.8%) над момчетата (25.6%). Почти всяко пето дете е настоящ пушач[1], като относителният дял на момичетата е малко по-висок (17.3% срещу 16.4%). Разпределението по възрастови групи показва, че тютюнопушенето е много по-разпространено сред 15-19-годишните (31.4%), отколкото сред тези на 10-14 години (4.0%). Сред пушачите и в двете възрастови групи преобладават момичетата, макар и незначително.

             За популяризиране на Международния ден без тютюнопушене Министерство на здравеопазването, съвместно със Сдружение „България без дим“ организират  инициативата: Национално предизвикателство „Да спечелим заедно! Един месец без никотин!“.    

Информация за организираните мероприятия от РЗИ Кюстендил:

  • ПГ “Ак. Корольов“ гр. Дупница, Читалище „Пробуда 1926“ общ. Дупница, ПГ ОСУ гр. Дупница, СПУ „Васил Левски“ гр. Кюстендил, ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ гр. Кюстендил – презентации и беседи за вредата от тютюнопушенето както за човека така и за околната среда, предоставяне на  здравно – образователни материали и демонстрация с кукла Сю.
  • Измерване съдържанието на въглероден оксид в белите дробове на ученици, училищен персонал и граждани от различни възрастови групи.
  • “Ден на отворени врати“ в РЗИ-Кюстендил – Консултативен кабинет за отказване от тютюнопушене (ККОТ) ще даде възможност на желаещи граждани за консултиране и предоставяне на здравно-образователни материали.

                   Лица за контакт в област Кюстендил:

  • Хайда Паризова, старши експерт – 0885016901
  • Виктория Веселинова, младши експерт – 0886111408