ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯ „СЕДМИЦА НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ“ ЗА ТУБЕРКУЛОЗА

  Въпреки значителните успехи, постигнати в борбата с туберкулозата в европейския регион на СЗО и постоянния спад на заболеваемостта, туберкулозата продължава да представлява заплаха за общественото здраве в повечето страни от региона. Ранното откриване на туберкулозата и започване на своевременно лечение в дългосрочен план води до намаляване на случаите от туберкулоза.

Във връзка с изпълнението на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Пневмо-фтизиатрично отделение на МБАЛ „Д-р Никола Василиев“ АД гр.Кюстендил ще се проведе „Седмица на отворените врати“ за туберкулоза в периода 25-29 септември 2023 г.

През периода на „Седмица на отворените врати“ ще се извърши: 1) скрининг на риска за туберкулоза чрез анкета; 2) консултации; 3) на съмнителните за туберкулоза лица – прегледи и допълнителни изследвания.