Международен ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН (International AIDS Candlelight Memorial) и Европейската седмица на изследване за ХИВ, вирусен хепатит B (HBV), вирусен хепатит C (HCV) и сексуално предавани инфекции (СПИ)

В периода 15-22 май 2023 г., предстои провеждане на Европейската седмица на изследване за ХИВ, вирусен хепатит B (HBV), вирусен хепатит C (HCV) и сексуално предавани инфекции (СПИ),  както и отбелязване на Международния ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН (International AIDS Candlelight Memorial).

Провеждащата се за 11-та поредна година Европейска седмица на изследване е кампания, насърчаваща партньорските организации в цяла Европа (на общностно равнище, в здравеопазването и политическите институции)  да обединят своите усилия за една седмица два пъти годишно, полагайки допълнителни усилия за тестване и насърчаващи осведомеността относно ползите от по-ранното тестване за хепатит и ХИВ. Всяка година стотици организации се включват в обединени усилия за увеличаване достъпа до изследване и осведомеността за неговата важност.

Международният ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН е повод хората от различни страни по света да заговорят за СПИН, да се повиши обществената информираност за начините на предаване на ХИВ и други сексуално-предавани инфекции, да мотивира хората за отговорност към собственото здраве и да насърчи редовното тестуване за ХИВ.

            В тази връзка в административната сграда на РЗИ-Кюстендил, с адрес гр. Кюстендил, кв. „Румена Войвода“, ул. „Тинтява“, ет.1,  се организира Ден на отворени врати за анонимно и безплатно изследване и консултиране за ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции (СПИ) през периода от 15.05.2023 г. до 19.05.2023 г. от 09.00 часа до 16.00 часа.

                 Информационни материали по повод Европейската седмица на изследването.

Допълнителна информация може да бъде открита на официалната страница на Европейската седмица на изследването: https://www.testingweek.eu/about-european-testing-week/