24 МАРТ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ТУБЕРКУЛОЗАТА

Туберкулозата е една от най-древните болести, познати на човечеството и представлява хронично инфекциозно заболяване, което засяга главно белите дробове. Епидемията от COID-19 даде значително отражение на резултатите, постигнати в борбата с туберкулозата в световен мащаб. Днес туберкулозата продължава да представлява заплаха за общественото здраве и тази заплаха не следва да бъде подценявана. Болестта присъства във всички страни и възрастови групи, като хората с туберкулоза са сред най-маргинализираните и уязвими лица. Причинителят на туберкулозата е микобактериум туберкулозис (бактерия на Кох), отличаващ се със значителна устойчивост във външната среда, като особено дълго се запазва в храчките, отделяни от болните, включително и след тяхното изсъхване. В тъмни и непроветрени помещения, туберкулозните бактерии издържат до 3 г. Туберкулозните бактерии са силно чувствителни на директна слънчева светлина и загиват след 5 – 10 минути.

В резултат на изпълнението на Националните програми за превенция и контрол на туберкулоза в България e налице тенденция за трайно намаляване на заболяемостта от туберкулоза – от 26.6 на 100 хил. население през 2012 г. до 14.8 на 100 хил. през 2022 г. (по предварителни данни).

Общият брой на регистрираните с туберкулоза лица през 2022 г. е 775 (по предварителни данни). За сравнение през 2012 г. техният брой е 2 280. Запазва се тенденцията броят на мъжете да е два пъти по-голям от този на жените. Най-засегнати са възрастовите групи, както следва: от 45-54 г. (23%), над 65 г. (22%) от 55-64 г. (20%), от 35-44 г. (16%), от 25-34 г. (9%). През 2022 г. са регистрирани 49 случая на туберкулоза във възрастовата група от 0-17 г., което е 6.3% от всички случаи в страната.

През 2022 г. (по предварителни данни) са регистрирани 1 619 контактни на болни от туберкулоза лица, като 1 570 от тях са обхванати с химиопрофилактика.

Независимо от намаляването на заболяемостта в България, все още има региони, в които тя е над средната за страната. Такива са областите Враца – 41.9, Видин – 33.2, Монтана – 32.0, Ловеч – 28.4, Разград – 27.9, Кюстендил – 26.6, Ямбол – 25.3, Пазарджик – 22.6, Благоевград – 22.2, Сливен – 22.1, Пловдив – 21.3, Смолян – 21.2, Силистра – 19.6, Търговище – 18.7, Габрово – 18.2, Велико Търново – 17.7 и Хасково – 16.5.

За Кюстендилска област през 2022 година бяха регистрирани 8 заболели (7,05 %000), спрямо 5 заболели (4.29 %000) през 2021 година.
От случаите потвърдени са 7 (87,50 %), възможен е 1 (12,50 %). Най-висока е заболяемостта във възрастова група 40-44 години (2 заболели, 25,27 %000) и от 50-54 години (2 заболели, 21,46 %000). Заболели има и във възрастови групи от 45 – 49 години (11,15 %000), от 60 – 64 години (11,25 %000) и над 65 години (6,15 %000). По пол преобладават мъжете – 87,50 %. Най-висока е заболяемостта в Кочериновска община (48,44 %000), следвана от Кюстендилска община (11,75 %000). В Бобовдолска, Бобошевска, Дупнишка, Невестинска, Рилска, Сапаревобанска и Треклянска общини не са регистрирани заболявания. Преобладават заболелите в градове – 87,50%. Най-голям брой случаи са регистрирани през месец октомври – 4, два през месец май и по един през месеците юли и септември. Хоспитализирани са 87,52 %.

Няма починали лица от туберкулоза, както и през преходната година.

В България диагностиката, лечението и профилактиката на туберкулозата са безплатни, независимо от здравноосигурителния статус на гражданите. Ежегодно Министерството на здравеопазването осигурява както финансов ресурс за противотуберкулозни лекарства от първи ред, лекарства за химиопрофилактика, ваксини, диагностикуми и консумативи за лабораториите, така и финансиране на болниците за лечение на туберкулоза.Туберкулозата е лечимо заболяване, ако своевременно е открито и лекувано, съобразно международните стандарти. В България диагностиката, лечението и профилактиката на туберкулозата са безплатни за всички, които се нуждаят, независимо от техния здравноосигурителен статус.