Информация за плащане по договор РД-06-12/04.04.2022г.