Месечен бюлетин на дейностите на специализираните дирекции в РЗИ-Кюстендил през 2020г.

Дейност през месец януари 2020г.

Архив:   2014г.2015г.2016г., 2017г., 2018г., 2019г.

Дейност през месец януари 2020г.

Архив:   2014г.2015г.2016г., 2017г., 2018г., 2019г.