НА ВНИМАНИЕТО НА УКРАИНСКИ ГРАЖДАНИ С ПРЕДОСТАВЕНА ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА!

 Информирам Ви, че в Държавен вестник бр. 32 от 26.04.2022 г. са публикувани промени в Закона за здравето и в Закона за здравното осигуряване, съгласно които  чужденците с предоставена временна закрила имат право на медицинска помощ и медицински услуги по чл. 81 и 82 от Закона за здравето при условията и по реда за българските граждани. С промените е създадено нормативно основание лицата от Украйна, на които е предоставена временна закрила в Република България, да се ваксинират при желание срещу COVID-19 по реда, приложим за българските граждани.