Световен ден на здравето 2022 г. „Нашата планета, нашето здраве“

Световният ден на здравето се отбелязва всяка година на 7 април в чест на годишнината от основаването на Световната здравна организация (СЗО) през 1948 г.

Всяка година за тази дата се избира тема, която подчертава приоритетна за СЗО област. Тазгодишната тема: „Нашата планета, нашето здраве“ има за цел да ни напомни, че вредните влияния върху човешкото здраве, произтичащи от замърсената околна среда, не са отговорност само на здравния сектор, а на цялото общество.

В разгара на пандемия, замърсена планета, нарастващия брой на хората, които страдат от заболявания като рак, астма, болести на сърдечно- съдовата система, е необходимо да се насочи вниманието на обществото върху необходимостта от спешни действия, които целят подобряване качеството на живот и намаляване на здравословните проблеми, което е непостижимо ако нямаме чиста околна среда. Човечеството трябва да си даде сметка, че мръсният въздух, замърсената вода, неадекватните санитарни условия, включително управлението на твърдите отпадъци, рисковете, свързани с определени опасни химикали, отрицателните въздействия на изменението на климата, са най- неотложните заплахи за общественото здраве.

Според Световната здравна организация, повече от 13 милиона смъртни случая по света всяка година са в следствие на екологични фактори, които могат да бъдат избегнати.

Над 90% от хората дишат замърсен въздух в резултат на изгаряне на изкопаеми горива. Екстремните метеорологични явления, ерозията на земята и недостигът на вода са част от факторите, които влияят негативно на човешкото здраве. Замърсяването и пластмасите се намират на дъното на океаните, по планинските върхове и са си пробили път в нашата хранителна верига. Системите, които произвеждат силно преработени, нездравословни храни и напитки, предизвикват вълна от затлъстяване, увеличават рака и сърдечните заболявания, като същевременно генерират една трета от глобалните емисии на парникови газове.

Промяната в мисленето е крачката, която може да ни доведе до свят, в който чист въздух, вода и храна са достъпни за всички, градовете са подходящи за живеене и хората имат контрол върху своето здраве и здравето на планетата.

Регионална здравна инспекция – Кюстендил поздравява всички работещи в здравеопазването по случай професионалния им празник за техния всеотдаен всекидневен труд, с който вдъхват сила, увереност и надежда, защото здравето е предпоставка за качествен живот и просперитет!

Честит празник!