ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕСТАТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА, ОПРЕДЕЛЕНИ СЪС ЗАПОВЕД №РД-19-1/14.01.2022 Г.