ПОКАНА – закупуване на бързи антигенни тестове за провеждане на изследване за SARS-CoV-2