Международен ден без тютюнопушене 18.11.2021 година

Международният ден без тютюнопушене по традиция се отбелязва всеки трети четвъртък на месец ноември. На този ден се призовава всеки пушач да се опита да положи началото на отказване от тютюнопушене в името на собственото си здраве, както и на здравето на близки и приятели, които присъстват в обкръжението му като пасивни пушачи.

В България, 34,5 % от населението на възраст над 20 г. са ежедневни пушачи (по предварителни данни от проведеното през 2020 г. Национално проучване на факторите на риска за здравето на НЦОЗА), а тютюнопушенето, като рисков фактор за здравето води до сърдечносъдови, ракови, белодробни, мозъчни и други тежки заболявания.

По данни получени през 2020 г. остава проблемът с тютюнопушенето сред подрастващите продължава да е актуален. Резултатите от изследването показват, че 26.394 от анкетираните са правили опити да пушат цигари, с незначителен превес на момичетата (26.8%) над момчетата (25.6%). Почти всяко пето дете е настоящ пушач  , като относителният дял на момичетата е малко по-висок (17.394 срещу 16.4%). Разпределението по възрастови групи показва, че тютюнопушенето е много по-разпространено сред 15-19годишните (З 1.4%), отколкото сред тези на 10-14 години (4.0%). Сред пушачите и в двете възрастови групи преобладават момичетата, макар и незначително.

Във връзка с гореизложеното на 18 ноември 2021 г. Международния ден без тютюнопушене ще бъде с мото  „Да спечелим заедно: един месец без никотин!”.

За популяризиране на Международния ден без тютюнопушене сред широката общественост Министерство на здравеопазването организира  уебинар за учители, класни ръководители, педагогически съветници и експерти от РЗИ за представяне на образователна програма за ограничаване на тютюнопушенето сред млади хора. Програмата ще бъде представена от представители на Асоциация „Родители“ и Фондация „Заедно в час”.

Целта на програмата е да повиши информираността на учениците за вредите от тютюнопушенето, като използва методика, която ще представи информацията за здравословни дейности. Чрез специално изготвени за целта материали, кампанията ще мотивира младите хора да спортуват и осъзнато да водят здравословен начин на живот, в който те ще са информирани за вредите от употребата на тютюн.

Министерство на здравеопазването припомня, че през цялата година всеки пушач може да се консултира безплатно как да откаже тютюнопушенето в кабинетите за консултиране и отказване от тютюнопушенето, които са разположени в регионалните здравни инспекции в областните градове.

На 30 ноември 2021 г. Министерство на здравеопазването в партньорство с Министерство на образованието и науката, Министерство на околната среда и водите, Министерство на младежта и спорта, Министерство на културата, Офис на Световната здравна организация за България, Български младежки Червен кръст и Националния център по обществено здраве и анализи ще обявят на интернет страницата си финалистите в XIII-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”.

РЗИ Кюстендил