Работна среща в РЗИ Кюстендил

Днес 18.03.2021 г. в сградата на РЗИ-Кюстендил се проведе работна среща между Директора на РЗИ-Кюстендил и заместник министъра на здравеопазването Доцент магистър фармацевт Евгени Григоров, дм. На срещата бе обсъдена текущата епидемиологична обстановка на територията на страната и в частност област Кюстендил, действащите към момента противоепидемични мерки на територията на областта и влизащите в сила от понеделник 22.03.2021 г. за цялата страна, провеждащият се ваксинационен процес, обезпечаването на лечебните заведения с лични предпазни средства, граничния здравен контрол, съхранението на доставяните ваксини  и други текущи теми.

Заместник  министър Григоров, посети ваксинационния кабинет намиращ се в сградата на инспекцията,  в който се извършваше поставянето на втора доза от ваксина срещу COVID-19 на лица,   които са пряко ангажирани с организацията и провеждането на предстоящия изборен процес, както и  на други лица, съгласно Националния ваксинационен план.