Справка за качеството на питейната вода в област Кюстендил за 2020г.

01.01.2020г. – 31.01.2020г.

Справка за качеството на питейната вода в област Кюстендил за 2019г.

Справка за качеството на питейната вода в област Кюстендил за 2018г.

Справка за качеството на питейната вода в област Кюстендил за 2017г.

Информация за контрол на качеството на питейната вода в област Кюстендил към 26.04.2017