Годишна информация за получени сигнали за корупция 2020г.

ГОДИШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛУЧЕНИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – КЮСТЕНДИЛ

2020 г.

През 2020 г. в Регионална здравна инспекция – Кюстендил, няма получени сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси, отнасящи се за служители на Инспекцията.

Главен секретар на РЗИ-Кюстендил