Месечен бюлетин за заразните заболявания в област Кюстендил през м.септември 2020г.

Заразни заболяваниям.септември 2020г.Сборно от началото на 2020г.м.септември 2019г.Сборно от началото на 2019г.
Коклюш 1  
Туберкулоза 111342
Епидемичен паротит 1  
Морбили   152
Скарлатина 7242
Менингококова болест, инв.   1
Варицела11385541
Легионерска болест 1  
Салмонелоза112 6
Дизентерия1524
Ентероколити816044348
Ротавирусен гастроентерит 12 42
Колиентерити   3
Коремен тиф    
Орнитоза    
Бруцелоза    
Хепатит А 2715
Хепатит В 2 3
Хепатит С   3
Хепатит E, остър   1
Хепатит N 2  
Лаймска борелиоза1111
Лаймска невроборелиоза    
Марсилска треска    
Ку треска11  
Бактериални менингити
и менингоенцефалити:
   1
   -други   1
Вирусни менингити и
менингоенцефалити
    
Остра вяла парализа 2 1
COVID-1941606  
Сифилис 3 4
СПИН/ ХИВ 2 5
Всичко55994581205
 
Паразитни заболявания
Ехинококоза 2  
Аскаридоза  22
Хименолепидоза    
Трихоцефалоза  11
Ламблиоза   1
Всичко 234