Месечен бюлетин за заразните заболявания в област Кюстендил през м.Август 2020г.

Заразни заболяваниям.август 2020г.Сборно от началото на 2020г.м.август 2019г.Сборно от началото на 2019г.
Коклюш 1  
Туберкулоза 10439
Епидемичен паротит 1  
Морбили   152
Скарлатина 7 40
Менингококова болест, инв.   1
Варицела213730536
Легионерска болест 1  
Салмонелоза21116
Дизентерия3412
Ентероколити1815251304
Ротавирусен гастроентерит312342
Колиентерити   3
Коремен тиф    
Орнитоза    
Бруцелоза    
Хепатит А32714
Хепатит В 2 3
Хепатит С  13
Хепатит E, остър   1
Хепатит N 2  
Лаймска борелиоза    
Лаймска невроборелиоза    
Марсилска треска    
Ку треска    
Бактериални менингити
и менингоенцефалити:
   1
   -други   1
Вирусни менингити и
менингоенцефалити
    
Остра вяла парализа12 1
COVID-1964565  
Сифилис 3 4
СПИН/ ХИВ 2 5
Всичко96939921147
Паразитни заболявания
Ехинококоза 2  
Аскаридоза    
Хименолепидоза    
Трихоцефалоза    
Ламблиоза   1
Всичко 2 1