Месечен бюлетин за заразните заболявания в област Кюстендил през м.Юли 2020г.

Заразни заболяваниям.юли 2020г.Сборно от началото на 2020гм.юли 2019г.Сборно от началото на 2019г.
Коклюш11  
Туберкулоза110335
Епидемичен паротит 1  
Морбили  14152
Скарлатина 7340
Менингококова болест, инв.   1
Варицела 13564506
Легионерска болест 1  
Салмонелоза2925
Дизентерия 111
Ентероколити1713452253
Ротавирусен гастроентерит19939
Колиентерити   3
Коремен тиф    
Орнитоза    
Бруцелоза    
Хепатит А124 3
Хепатит В 213
Хепатит С   2
Хепатит E, остър   1
Хепатит N 2  
Лаймска борелиоза    
Лаймска невроборелиоза    
Марсилска треска    
Ку треска    
Бактериални менингити
и менингоенцефалити:
   1
   -други   1
Вирусни менингити и
менингоенцефалити
    
Остра вяла парализа 1 1
COVID-19237503  
Сифилис 324
СПИН/ ХИВ 2 5
Всичко2608451511055
 
Паразитни заболявания
Ехинококоза 2  
Аскаридоза    
Хименолепидоза    
Трихоцефалоза    
Ламблиоза   1
Всичко 2 1