Световната седмица на кърменето 1 до 7 август 2020 г.

В тази така трудна година от 1 до 7 август 2020 г. за 28-ми пореден път се отбелязва Световната седмица на кърменето – глобална инициатива за насърчаване, подкрепа и защита на кърменето.

Мотото на световната кампания през тази година е: „Подкрепяме кърменето за по-здрава планета“ и отразява фокуса на кампанията – въздействието на храненето на бебетата върху околната среда и изменението на климата и върху необходимостта от защита, насърчаване и подкрепа на кърменето за здравето на планетата и нейните хора.

Кърменето е оптимален начин за хранене на бебетата – здравословен, икономически изгоден, екологично чист и незамърсяващ околната среда. Във времена на нови предизвикателства, на климатични промени, на продължаващата пандемия COVID-19 то може да допринесе за здравето краткосрочно и дългосрочно, да бъде основа за добри бъдещи модели на хранене и за продоволствена сигурност при нормални и извънредни ситуации.

Световната кампания се организира от Световния алианс за кърмене (The World Alliance for Breastfeeding Action – WABA) – мрежа от лица и организации като СЗО, УНИЦЕФ световни мрежи и неправителствени организации които работят за защита, подкрепа и насърчаване на кърменето.

Ето някои от посланията на кампанията:

  • Топлата верига на подкрепа създава благоприятна среда, която дава възможност на всички жени да кърмят оптимално.
  • Кърменето е отличен пример за дълбоката връзка между човешкото здраве и природните екосистеми.
  • Кърмата е естествена възобновяема храна, която е екологично безопасна и „зелена“, защото се произвежда и доставя на потребителя без замърсяващи опаковки и не оставя отпадъци.
  • Изкуственото хранене оставя огромен отпечатък върху природата, допринасящ за изчерпването на нейните ресурси, влошаването на околната среда и увеличаването на емисиите на парникови газове, които причиняват глобално затопляне и климатични промени.

Някои факти за връзката между кърменето, околната среда и климатични промени:

  • Храненето на 1 милион бебета със заместител на кърмата за 2 години изисква средно приблизително 150 милиона кутии с млека за кърмачета и преходни млека.
  • Годишното производство и продажби на заместители на майчината кърма само в шест азиатски държави генерират около 2,9 милиона тона парникови газове, което се равнява на 1,03 милиона тона отпадъци, изхвърлени в сметища.

За поредна година здравни специалисти от отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“ към Регионална здравна инспекция Кюстендил, ще се включат в отбелязването на Световната седмица на кърменето, като през седмицата ще раздават здравно-информационни материали, с акцент АГ кабинетите и АГ отделенията в лечебните заведения, Здравните медиаторски центрове и Центрове за обществена поткрепа в гр. Дупница.

Ще се раздават брошурите „Препоръки за здравословно хранене на кърмачетата“, „Гимнастика в следродовия период за жени, родили нормално или чрез операция“, „Гимнастика за жени с нормална бременност“, „Препоръки за здравословно хранене преди и по време на бременност и при кърмене“,  „Витамини и минерали по време на бременност“.

„Препоръки за здравословно хранене на кърмачета“ 

Гимнастика в следродовия период за жени, родили нормално или чрез операция

Гимнастика за жени с нормална бременност

Препоръки за здравословно хранене преди и по време на бременност и при кърмене

Витамини и минерали по време на бременност

РЗИ Кюстендил,

Дирекция ОЗ отдел ПБПЗ