Месечен бюлетин за заразните заболявания в област Кюстендил през м.Юни 2020г.

Заразни заболяванияЮни 2020г.Сборно от началото на 2020г.Юни 2019г.Сборно от началото на 2019г.
Коклюш    
Туберкулоза 9532
Епидемичен паротит 1  
Морбили  79138
Скарлатина 7737
Менингококова болест, инв.   1
Варицела113587442
Легионерска болест 1  
Салмонелоза 723
Дизентерия 1  
Ентероколити2011716201
Ротавирусен гастроентерит18130
Колиентерити   3
Коремен тиф    
Орнитоза    
Бруцелоза    
Хепатит А123 3
Хепатит В 2 2
Хепатит С   2
Хепатит E, остър   1
Хепатит N 2  
Лаймска борелиоза    
Лаймска невроборелиоза    
Марсилска треска    
Ку треска    
Бактериални менингити
и менингоенцефалити:
   1
   -други   1
Вирусни менингити и
менингоенцефалити
    
Остра вяла парализа11 1
COVID-19171266  
Сифилис 3 2
СПИН/ ХИВ 225
Всичко195585199904
 
Паразитни заболявания
Ехинококоза12  
Аскаридоза    
Хименолепидоза    
Трихоцефалоза    
Ламблиоза   1
Всичко12 1