Месечен бюлетин за заразните заболявания в област Кюстендил през м.Май 2020г.

Заразни заболяваниям.май 2020г.Сборно от началото на 2020г.м.май 2019г.Сборно от началото на 2019г.
Коклюш    
Туберкулоза19527
Епидемичен паротит 1  
Морбили  5259
Скарлатина 71030
Менингококова болест, инв.   1
Варицела1134151355
Легионерска болест 1  
Салмонелоза 7 1
Дизентерия11  
Ентероколити139749185
Ротавирусен гастроентерит27229
Колиентерити   3
Коремен тиф    
Орнитоза    
Бруцелоза    
Хепатит А122 3
Хепатит В 2 2
Хепатит С   2
Хепатит E, остър   1
Хепатит N 2  
Лаймска борелиоза    
Лаймска невроборелиоза    
Марсилска треска    
Ку треска    
Бактериални менингити
и менингоенцефалити:
   1
   -други   1
Вирусни менингити и
менингоенцефалити
    
Остра вяла парализа   1
COVID-192595  
Сифилис 3 2
СПИН/ ХИВ 223
Всичко44390271705
 
Паразитни заболявания
Ехинококоза 1  
Аскаридоза    
Хименолепидоза    
Трихоцефалоза    
Ламблиоза  11
Всичко 111