Месечен бюлетин за заразните заболявания в област Кюстендил през м.Април 2020г.

Заразни заболяваниям.април 2020г.Сборно от началото на 2020г.м.април 2019г.Сборно от началото на 2019г.
Коклюш    
Туберкулоза 18722
Епидемичен паротит 1  
Морбили  67
Скарлатина 7120
Менингококова болест, инв.   1
Варицела213395204
Легионерска болест 1  
Салмонелоза47 1
Дизентерия    
Ентероколити168436136
Ротавирусен гастроентерит451027
Колиентерити   3
Коремен тиф    
Орнитоза    
Бруцелоза    
Хепатит А 21 3
Хепатит В 212
Хепатит С  12
Хепатит E, остър   1
Хепатит N 2  
Лаймска борелиоза    
Лаймска невроборелиоза    
Марсилска треска    
Ку треска    
Бактериални менингити
и менингоенцефалити:
   1
   -други   1
Вирусни менингити и
менингоенцефалити
    
Остра вяла парализа  11
COVID-196370  
Сифилис2322
СПИН/ ХИВ 2 1
Всичко92346160434
 
Паразитни заболявания
Ехинококоза 1  
Аскаридоза    
Хименолепидоза    
Трихоцефалоза    
Ламблиоза    
Всичко 1