Месечен бюлетин за заразните заболявания в област Кюстендил през м.Март 2020г.

Заразни заболяваниям.март 2020г.Сборно от началото на 2020г.м.март 2019г.Сборно от началото на 2019г.
Коклюш    
Туберкулоза  7 15
Епидемичен паротит 1  
Морбили  11
Скарлатина17619
Менингококова болест, инв.   1
Варицела2613159109
Легионерска болест 1  
Салмонелоза2311
Дизентерия    
Ентероколити306836100
Ротавирусен гастроентерит 1717
Колиентерити   3
Коремен тиф    
Орнитоза    
Бруцелоза    
Хепатит А42113
Хепатит В 2 1
Хепатит С   1
Хепатит E, остър   1
Хепатит N12  
Лаймска борелиоза    
Лаймска невроборелиоза    
Марсилска треска    
Ку треска    
Бактериални менингити
и менингоенцефалити:
   1
   -други   1
Вирусни менингити и
менингоенцефалити
    
Остра вяла парализа    
COVID-1977  
Сифилис 1  
СПИН/ ХИВ 211
Всичко71254112274
 
Паразитни заболявания
Ехинококоза 1  
Аскаридоза    
Хименолепидоза    
Трихоцефалоза    
Ламблиоза    
Всичко 1