Месечен бюлетин за заразните заболявания в област Кюстендил през м.Февруари 2020г.

Заразни заболяваниям.февруари 2020г.Сборно от началото на 2020г.м.февруари 2020г.Сборно от началото на 2019г.
Коклюш    
Туберкулоза 371115
Епидемичен паротит 1  
Морбили    
Скарлатина66813
Менингококова болест, инв.  11
Варицела621053750
Легионерска болест 1  
Салмонелоза 1  
Дизентерия    
Ентероколити14382964
Ротавирусен гастроентерит 1310
Колиентерити  23
Коремен тиф    
Орнитоза    
Бруцелоза    
Хепатит А41712
Хепатит В2211
Хепатит С   1
Хепатит E, остър   1
Хепатит N11  
Лаймска борелиоза    
Лаймска невроборелиоза    
Марсилска треска    
Ку треска    
Бактериални менингити
и менингоенцефалити:
  11
   -други  11
Вирусни менингити и
менингоенцефалити
    
Остра вяла парализа    
Сифилис11  
СПИН/ ХИВ 2  
Всичко9318394162
 
Паразитни заболявания
Ехинококоза11  
Аскаридоза    
Хименолепидоза    
Трихоцефалоза    
Ламблиоза    
Всичко11