ВАЖНО!!! НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ – ПРОМЕНИ В ИМУНИЗАЦИОННИЯ КАЛЕНДАР

Информираме Ви, че с Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 15 за имунизациите в Република България, обн. ДВ бр. 78 от 4 октомври 2019 г. са въведени следните изменения в Националния имунизационен календар:

  1. Считано от 01.01.2020 г.
    1. 1. Отпада реимунизацията срещу туберкулоза, съответно и проба Манту на 11-годишна възраст, за децата родени след 2008 година;
    1. 2. Децата, родени до 31.12.2008 г. вкл. с пропусната реимунизация на 11-годишна възраст срещу туберкулоза, се обхващат при първа възможност с ППД туберкулин и при отрицателна проба Манту е БЦЖ ваксина;
    1. 3. Въвежда се реимунизация на 12-годишна възраст, за децата родени след 2007 г., с трикомпонентна ваксина с намалено антигенно съдържание, съдържаща ацелуларна коклюшна компонента, срещу дифтерия, тетанус и коклюш (Тдка);
    1. 4. Децата, родени до 31.12.2007 г. вкл. с пропусната реимунизация на 12-годишна възраст срещу тетанус и дифтерия, се обхващат при първа възможност с двукомпонентна адсорбирана ваксина с намалено антигенно съдържание на дифтерийната компонента срещу тетанус и дифтерия (Тд).
  2. За децата, родени след 31.12.2019 г Отпада приема на пневмококова ваксина на 3-месечна възраст. Схемата за   имунизация срещу пневмококи става 2+1, т.е. основна имунизация с 2 приема от втори и от четвърти месец и реимунизация с 1 прием ваксина от 12-месечна възраст, но не по-рано от 6 месеца след втория прием от основната имунизация.

Децата, родени до 31.12.2019 г. вкл. се имунизират срещу пневмококи по схемата 3+1, т.е. основна имунизация с 3 приема от втори, трети и четвърти месец и реимунизация с 1 прием ваксина от 12-месечна възраст, но не по-рано от 6 месеца от третия прием от основната имунизация.

Обръщаме Ви внимание, че отчитането на извършените през 2019 г. задължителни, целеви и препоръчителни имунизации и реимунизации, както и такива по национални програми се извършва с Приложение № 7 към чл. 13, ал. 2 от Наредба № 15 за имунизациите в Република България, обн. в ДВ бр. 38 от 2017 г., т.е. преди настоящите промени.

Отчитането на извършените имунизации и реимунизации на подлежащи лица през 2020 г. се извършва е Приложение № 7 към чл. 13, ал. 2 от настоящата наредба при спазване на разпоредбите на чл. 27, ал. 2 и 3.