Справка за качеството на питейната вода в област Кюстендил

Справка за качеството на питейната вода в област Кюстендил за 2019г.

Справка за качеството на питейната вода в област Кюстендил за 2018г.

Справка за качеството на питейната вода в област Кюстендил за 2017г.

Информация за контрол на качеството на питейната вода в област Кюстендил към 26.04.2017