20 октомври – СВЕТОВЕН ДЕН БЕЗ ОСТЕОПОРОЗА

20 октомври се отбелязва в целия свят като  Световен ден без остеопороза. Целта му е да насочи общественото внимание и да провокира предприемане на мерки в глобален и индивидуален аспект, с оглед ограничаване разпространението на „тихата епидемия“, която неусетно, но безмилостно руши костите, а оттам и възможността за независим и пълноценен живот на болните.

             За първи път акцентът на Световния ден без остеопороза е насочен не само към рисковите групи, здравните специалисти и административните звена в здравеопазването, но най-вече към широката общественост. Посланието е просто: за да преодолеем заболяването, което в миналото е съпътствало предимно възрастните хора, а днес вследствие на съвременния начин на живот се разпространява с размерите на епидемия, засягаща все по-млада популация, трябва да го познаваме!

          Той е насочен към повишаване на информираността  както в личен, така и в обществен план с оглед огромното страдание и финансова тежест, което това трето по значимост след сърдечно-съдовите и раковите заболявания страдание налага на милиони хора по света. Независимо от конкретната дата, определяната ежегодно водеща тема е основа за провеждане на целогодишна кампания сред рисковите групи и перманентна грижа за болните. Тя е и повод да се актуализира и синхронизира националната здравна политика с водещите световни постижения в превенцията и лечението на остеопорозата. Развитието им в последните 20 години позволи разбирането за заболяването да се превърне от „неотменен спътник на застаряващото население“ в здравен проблем, подлежащ на контрол и управление.

          Сред фрактурите, които са последица от остеопорозата, най-коварни са тези на прешлените, които бавно и неусетно се промъкват в живота на болния, често замаскирани като болка в гърба, която отдaваме на годините, преумората или обездвижването. Често този тип фрактури убягват дори и от вниманието на лекарите: статистиката сочи, че само около 40% отвъзрастните жени и по-малко от 20% от възрастните мъже, които имат рентгеново изследване с видими прешленни фрактури, са насочени към изследване за остеопороза.

            РЗИ – Кюстендил съвместно с Асоциация „Жени без остеопороза“, проведе кампания  за измерване на костна плътност в три общини на област Кюстендил –  Кюстендил, Бобов дол и Сапарева баня. Обхванати са 101 човека от различни възрастови групи и пол. Предоставени са 150 здравно-образователни материали.

Костите са много важна част от организма на човека. За да са здрави  трябва да се приемат здравословни храни, богати на калций и да се спортува. Това е рецептата за здрави кости.