Стратегии, програми и отчети

1. РАННА БРЕМЕННОСТ-РИСКОВЕ И ПРОБЛЕМИ
2. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА РАДОН В СГРАДИ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ 2013г. – 2017 г.- описание на програмата ; информация за решение на Министерски съвет ;

3. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ХРОНИЧНИТЕ НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 2014 г.-2020 г. – описание на програмата

4. ПРОЕКТ “СПРИ И СЕ ПРЕГЛЕДАЙ” – информация за проекта; ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРЕГЛЕДИ ПО ПРОЕКТ “СПРИ И СЕ ПРЕГЛЕДАЙ” – ТУК

5. ПРОГРАМА “ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ХИВ/СПИН” – информация за програмата

6.НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВИЧНА ПРОФИЛАКТИКА НА РАКА НА МАТОЧНАТА ШИЙКА – 30/8/2013

7. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАЙЧИНОТО И ДЕТСКОТО ЗДРАВЕ 2014 г. – 2020 г.

8. Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020)Архив