Статистически данни

Годишен анализ на здравно-демографското състояние и здравната мрежа в Област Кюстендил – данни за 2010г., данни за 2011г., данни за 2012г. , данни за 2013г., данни за 2014г., данни за 2015г.данни за 2016г., данни за 2017г., данни за 2018г., данни за 2019г.