Конкурси

Дата на публикуване: 23.08.2021г.

Дата на публикуване: 15.09.2021г.

Дата на публикуване: 10.09.2021г.

Дата на публикуване: 10.09.2021г.

Дата на публикуване: 23.08.2021г.

Дата на публикуване: 23.08.2021г.


Дата на публикуване: 12.08.2021г.

Дата на публикуване: 13.09.2021г.

Дата на публикуване: 31.08.2021г.

Дата на публикуване: 07.09.2021г.

Дата на публикуване: 12.08.2021г.

Дата на публикуване: 12.08.2021г.


Неактуални:


Дата на публикуване: 18.05.2021г.

Дата на публикуване: 07.07.2021г.

Дата на публикуване: 18.05.2021г.

Дата на публикуване: 18.05.2021г.

Дата на публикуване: 08.06.2021г.

Дата на публикуване: 08.06.2021г.

Дата на публикуване: 14.06.2021г.

Дата на публикуване: 29.06.2021г.

Дата на публикуване: 12.02.2021г.

Дата на публикуване: 29.03.2021г.

Дата на публикуване: 22.03.2021г.

Дата на публикуване: 08.03.2021г.

Дата на публикуване: 01.03.2021г.

Дата на публикуване: 01.03.2021г.

Дата на публикуване: 12.02.2021г.

Дата на публикуване: 12.02.2021г.


Дата на публикуване: 26.10.2020г.

Документи:


Дата на публикуване: 24.09.2020г.

Документи:

Заявление за участие в конкурс


Обявление за конкурс за за длъжността „инспектор” в отдел „Държавен здравен контрол“ (ДЗК), дирекция „Обществено здраве” (ОЗ), в Регионална здравна инспекция – Кюстендил

Дата на публикуване: 18.07.2019г.

Документи:

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17

Спискък на допуснати до решаване на тест

Архив конкурси