Конкурси

Дата на публикуване: 24.09.2020г.

Документи:

Заявление за участие в конкурс


Неактуални:


Обявление за конкурс за за длъжността „инспектор” в отдел „Държавен здравен контрол“ (ДЗК), дирекция „Обществено здраве” (ОЗ), в Регионална здравна инспекция – Кюстендил

Дата на публикуване: 18.07.2019г.

Документи:

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17

Спискък на допуснати до решаване на тест

Архив конкурси